USLUGE

NAŠE USLUGE

Izrada idejnih rješenja i projektovanje svih tipova arhitektonskih objekata različitih veličina i namjena. Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata.

Obavljanje stručnog nadzora za sve faze građenja. Kontrola i provjera kvaliteta izvođenja svih radova uz primjenu propisa i standarda. Koordinacija između investitora i izvođača građevinskih radova.

Uređenje i osmišljavanje unutrašnjih prostora različitih namjena sa detaljnom razradom dispozicije namještaja, materijala i boja zavisno od želja i potreba investitora.

Izrada tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata različitih namjena.

Vizualizacija eksterijera i enterijera za projektovane objekte radi detaljnijeg sagledavanja projektovanog objekta i njegovog okruženja.

Izrada video isječaka i animacija u cilju promocije i marketinga projekata i usluga investitora.

Usluge stručnog savjetovanja od samog početka prikupljanja dokumentacije za lokacijske uslove, građevinsku dozvolu pa sve do tehničkog prijema i dobijanja upotrebne dozvole za objekat. Upravljanje projektima i saradnja sa instituacijama nadležnim za planiranje i izgradnju. Komunikacija sa potencijalnim izvođačima radova, prikupljanje ponuda i koordinacija sa investitorom i izvođačima.

PROJEKTI

pngwing.com

Stambeno poslovni objekti

DETALJI
pngwing.com (1)

Stambeni objekti

DETALJI
pngwing.com (4)

Poslovni objekti

DETALJI